Ecotrip Festival

lezing Verhalenhuis Project buurtvergroening Indische Buurt Noord Haarlem Periode 2018 – heden Op woensdagavond 16 februari geeft Bieke samen met Bas Knapp, bestuurder van Waterschap Rijnland een lezing in het Verhalenhuis.

Fontein Osdorpplein

Project Uitvoering renovatie fontein Osdorpplein  Locatie Osdorpplein, Amsterdam Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West ism Ingenieursbureau Uitvoering Gruppen FonteintechniekStart uitvoering november 2020 Oplevering april 2021In samenwerking met Jacco Jansen – ontwerpburo StaLa De fontein op het Osdorpplein is weer in ere hersteld en kan volop gebruikt worden door de […]

PEP

vakcoördinator Beroepservaringsperiode Project vakcoördinator Beroepservaringsperiode Periode mei 2020 – heden Sinds mei 2020 is Bieke Van Hees aangesteld naast Marie-Laure Hoedemakers die sinds 2018 werkzaam is als vakcoördinator landschapsarchitectuur.

Tuinen Stadsblok

Project  Ontwerp gemeenschappelijk raamwerk privétuinen nieuwbouwblok Locatie Amsterdam Oost Opdrachtgever groep particulieren Start ontwerp maart 2019 Oplevering juli 2019 Status afgerond Een groep toekomstige bewoners van een zelfbouwblok in Amsterdam Oost zochten een gemeenschappelijk raamwerk voor de inrichting van hun tuinen. Op basis van twee scenario’s en zorgvuldig geselecteerde […]

Centrum Nieuw West Amsterdam

Project  Ontwerp Openbare Ruimte  Locatie Osdorpplein, Amsterdam Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West ism Ingenieursbureau Start ontwerp september 2017 Oplevering VO afgerond mei 2018 Status VO afgerond – DO in ontwikkeling In samenwerking met Jacco Jansen – ontwerpburo StaLa Centrum Nieuw West wordt de komende jaren uitgebouwd tot het […]

Kennismakingsworkshop AvB

Haven-Stad  Project begeleiding kennismakingsworkshop stedenbouw en landschaparchitectuur Academie van Bouwkunst Periode 13 december 2017 Samen met Hein van Lieshout Bieke Van Hees begeleidt de kennismakingsworkshop Stedenbouw en Landschapsarchitectuur samen met Hein van Lieshout. In deze workshop kunnen kandidaat-studenten kennis maken met de werkwijze van de academie en […]

AMC Gardens

Project prijsvraag herinrichting entree en voorterrein AMC  Locatie AMC Amsterdam Ontwerpteam Mathieu Derckx, Jos Roodbol, Bieke Van Hees en Mark van der Bij In samenwerking met De Ingenieursgroep BV, Microbeton, Waco (advies constructie), IPV Delft (advies bruggen), Ton Hilhorst, Natascha van den Ban (advies beplanting), Interplan Bouwsupport […]

Plaats een reactie

Klankbordgroep Verstedelijking

Expertengroep Gemeente Haarlem Project Deelname klankbordgroep Verstedelijking Gemeente Haarlem Periode juni 2017 – juni 2020 In het kader van de verdichtingsopgave waar Haarlem de komende decennia voor staat, werd een klankbordgroep opgericht om input te leveren voor een stadsbrede strategie ten aanzien van verdichting. Met experten uit […]

KIDD Tempobos

Project begeleiden KIDD Tempobos Locatie Tempobos Almere Opdrachtgever Theatergezelschap De Bonte Hond In samenwerking met Boto van der Meulen, Natascha van den Ban & Chantal de Wolde Start juni 2017 Tijd is een alledaags, maar abstract begrip: we delen er ons hele leven op in, maar lijken er […]

Plaats een reactie

Toekomstperspectief en Zonering Kust

Project Ontwerpend Onderzoek Toekomstperspectief en Zonering Noord-Hollandse Noordzeekust Locatie Noord-Hollandse Noordzeekust Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Ontwerp februari – juli 2017 Status freelance werkzaamheden Rijk, provincies, waterschappen, kustgemeenten en maatschappelijke organisaties werken in het kader van het Deltaprogramma Kust aan een lange termijnvisie op de zandige Noordzeekust. De ambitie is om de kust […]

Plaats een reactie

Beethoven Beatrixpark Amsterdam

Project ontwerp openbare ruimte tbhv bestemmingsplan + participatietraject Locatie Beatrixpark Amsterdam Opdrachtgever Gemeente Amsterdam Dienst Ruimte en Duurzaamheid Start ontwerp mei 2016 Oplevering september 2016 Status freelance werkzaamheden – afgerond In het zuidelijk deel van het Beatrixpark, aansluitend aan de Zuidas, zijn reeds drie bouwkavels ontwikkeld. De gemeente Amsterdam is […]

Plaats een reactie