All posts tagged: kust

Toekomstperspectief en Zonering Kust

Project Ontwerpend Onderzoek Toekomstperspectief en Zonering Noord-Hollandse Noordzeekust Locatie Noord-Hollandse Noordzeekust Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Ontwerp februari – juli 2017 Status freelance werkzaamheden Rijk, provincies, waterschappen, kustgemeenten en maatschappelijke organisaties werken in het kader van het Deltaprogramma Kust aan een lange termijnvisie op de zandige Noordzeekust. De ambitie is om de kust […]

Plaats een reactie