Landgoed Baasdam

Plaats een reactie
Projecten

Project ontwikkelingsvisie voor landgoed Baasdam
Locatie Landgoed Baasdam, Gemeente Tubbergen, Nederland
OpdrachtgeveStichting Baasdam
Oppervlakte 65 ha
Ontwerp
2009-2010

Status afgerond

Dit project is tot stand gekomen in dienstverband bij Strootman Landschapsarchitecten


Landgoed Baasdam is gelegen in het Twentse Tubbergen en wordt doorsneden door de Reutummerweg en de Arkerweg. Het landgoed van 65 hectare valt daardoor uiteen in drie delen, met veel landschappelijke variatie: loof- en naaldbossen, weilanden, landbouwgronden en houtwallen, natuurgebieden en een retentiegebied. Cultuurelementen zoals een historisch erf, een landschapspark en verschillende opstallen geven het landgoed een karakteristiek gezicht. Het landgoed heeft verschillende economische peilers zoals geïntegreerd bosbeheer, het inscharen van koeien en het recreatief verhuren van drie vakantiehuizen. Op dit moment wordt het landgoed bestuurd door de familie Gorter. Zij hebben een sterke band met het landgoed en willen het graag langdurig in standhouden, verder ontwikkelen in relatie tot de behoeften van deze tijd en andere mensen ervan laten genieten. Strootman Landschapsarchitecten is gevraagd om een landschappelijk raamwerk te maken voor de drie delen van het landgoed en een algehele visie te ontwikkelen op de toekomst van het landgoed.

Baasdam 1

Het huidige landschappelijke raamwerk wordt versterkt door het toevoegen van texturen en accenten. Bijzondere beplantingen langs de rand en in de boslaag vergroten de eenheid, het accentueren van de beekweiden met kievitsbloemen creëert herkenbaarheid en de functionele samenhang wordt vergroot door het aanvullen van het bestaande padennetwerk en een eenvormig meubilair.

De samenhang die hierdoor ontstaat, versterkt het landschappelijk raamwerk en vormt een kapstok voor nieuwe ontwikkelingen. Het toevoegen van nieuwe bebouwing, om de economische draagkracht te vergroten, is één van de mogelijkheden. Er zijn spelregels opgesteld voor de inpassing van eventuele nieuwe bebouwing.

Baasdam 2

Baasdam 3

 

Een ambitie van de landgoedeigenaren is Baasdam te ontwikkelen tot ‘kunstlandgoed’. Om te bepalen welke kunst bij Baasdam past, heeft Strootman Landschapsarchitecten voor het landgoed een typologie ontwikkeld van kunst in de natuur. Daarnaast worden drie zones onderscheiden met een verschillende intensiteit in het tentoonstellen van kunst.

Baasdam 4

impressie: retentiegebied als tijdelijke expositieruimte

Het zuidelijke deel van Baasdam wordt op dit moment het meest extensief gebruikt en heeft een minder uitgesproken kwaliteit dan de twee andere delen. Kunst kan hier juist kwaliteit toevoegen. De Reutummerbeek gaat in deel weer meanderen en de beekweide wordt ingericht als intensief gebruikte kunstweide, met een bezoekers- en tentoonstellingsruimte. De delen die gevoelig zijn voor intensieve betreding zijn meer geschikt voor tijdelijke tentoonstellingen zodat de Rust, Ruimte en Natuur, de drie pijlers van het landgoed, niet verstoord worden.

Baasdam 6

impressie omgeving Vijverhuisje: deze ruimte is het meest geschikt voor tijdelijke maar subtiele kunstwerken

© Strootman Landschapsarchitecten

Geplaatst door

Landschapsarchitect

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s