All posts tagged: Haarlem

Klankbordgroep Verstedelijking

Expertengroep Gemeente Haarlem Project¬†Deelname klankbordgroep Verstedelijking Gemeente Haarlem Periode¬†juni 2017 – juni 2020 In het kader van de verdichtingsopgave waar Haarlem de komende decennia voor staat, werd een klankbordgroep opgericht om input te leveren voor een stadsbrede strategie ten aanzien van verdichting. Met experten uit […]