Klankbordgroep Verstedelijking

Publicaties

Expertengroep Gemeente Haarlem

Project Deelname klankbordgroep Verstedelijking Gemeente Haarlem
Periode juni 2017 – juni 2020


In het kader van de verdichtingsopgave waar Haarlem de komende decennia voor staat, werd een klankbordgroep opgericht om input te leveren voor een stadsbrede strategie ten aanzien van verdichting.

Met experten uit verschillende disciplines (Erfgoed, Stedenbouw, Architectuur, Landschap en Ontwikkeling) is de klankbordgroep diverse keren bij elkaar gekomen om de betrokken ambtenaren van input te voorzien.

Geplaatst door

Landschapsarchitect